Neuropsychologisch Onderzoek

Wanneer u merkt dat u of iemand anders in uw omgeving vergeetachtig wordt of bepaalde dingen niet meer kan, kan dit beangstigend zijn. Hoort dit nou bij het ouder worden, komt het omdat ik nu zoveel stress heb of ben ik aan het dementeren, gaat er misschien wel door uw hoofd. De psycholoog van Psychologisch Adviesbureau Take Care doet desgewenst een screening of zo nodig een uitgebreider onderzoek om op dergelijke vragen antwoord te geven.

Psychologisch Adviesbureau Take Care is namelijk gespecialiseerd in neuropsychologisch onderzoek (NPO) bij (jong)ouderen, bij wie er een vermoeden is van hersenbeschadiging door bijvoorbeeld een beroerte (herseninfarct of bloeding) of een vorm van dementie zoals de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie.

Een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit een aantal testen waarmee beperkingen opgespoord kunnen worden in onder andere:

 • Geheugen
 • Aandacht en concentratie
 • Uitvoerende handelingen
 • Vermogen om problemen op te lossen en situaties te overzien
 • Gedrag / Stemming

Procedure:

 • Intakegesprek met de (jong) oudere.
 • Intakegesprek met één of meerdere betrokkenen (meestal familieleden).
 • Uitvoeren van testen bij de (jong)oudere, dit duurt gemiddeld 2,5 uur.
 • Opmaak rapportage met testresultaten en (omgangs)adviezen.
 • Nabespreking van de testresultaten met de betreffende persoon en betrokkene(n).
 • Eventueel verdere begeleiding en advisering van betrokkenen.

Vergoeding
Als u zich aanmeldt bij Psychologisch Adviesbureau Take Care met een verwijsbrief van uw huisarts, dan krijgt u over het algemeen het Neuropsychologisch onderzoek vergoedt. Voor cliënten van particuliere verzekeraars wordt een onderzoek doorgaans maar gedeeltelijk vergoedt. Om deze reden zal er mogelijk sprake zijn van een eigen bijdrage. Sommige particuliere verzekeraars vergoeden geen neuropsychologisch onderzoek.
Indien u particulier of via uw werk verzekerd bent: neem contact op met uw ziektekosten verzekeraar of kijk in uw polis om te weten hoe de vergoeding in uw geval is geregeld.

Belang van Neuropsychologisch Onderzoek:

 • Onderzoeken of de klachten veroorzaakt worden door een lichamelijk probleem dat is op te lossen ( bijvoorbeeld infectie, tumor, vitaminetekort door ondervoeding etc.) of dat er sprake is van dementie.
 • Tijdig onderkennen van dementie
 • Vormen van dementie onderscheiden en adviezen in de omgang met de persoon hierop af te kunnen stemmen. De meest bekende vorm van dementie is Alzheimer. Er bestaan echter meerdere vormen van dementie, zoals Vasculaire dementie, Fronto-temporale dementie, Lewy Body dementie, Ziekte van Parkinson en nog anderen. Elke soort dementie heeft weer andere kenmerken en gevolgen.
  Wanneer duidelijk is welke vorm van dementie een persoon heeft en in welke fase van dementie de persoon zich bevindt, dan kan men deze persoon ook op de daarbij passende manier benaderen. Hierdoor kunnen veel gedragsproblemen bij de dementerende voorkomen worden en daarmee ook veel frustraties bij de verzorger worden vermeden.