Trainingen

Psychologisch Adviesbureau Take Care biedt trainingen voor volwassenen, bedrijven en ouderen (Highlights van de trainingen).

Volwassenen / Bedrijven

 • Stress Management
 • Time Management
 • Ondersteuningsgroep voor mantelzorgers
 • Bijscholingstraject Psychogeriatrie

Wilt u in-house training of met een zelfgevormde groep deelnemen aan een cursus dan gelden daar aangepaste tarieven voor en kunnen wij deze inplannen wanneer het u uitkomt! Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of om uw wensen te bespreken.

Ouderen

 • Geheugentraining
 • Zin in vriendschap
 • 5-gesprekken model voor weduwe / weduwnaars
 • Angst de Baas
 • In de put uit de put (uw depressie de baas)
 • Zingeving
 • Pensioen in Zicht

Bijscholingstraject Psychogeriatrie
Een reltief nieuw en specialistische training van Psychologisch Adviesbureau is het trainingsprogramma “Bijscholing Psychogeriatrie”, eenbijscholingstraject voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de ouderenzorg.

Het bijscholingsprogramma Psychogeriatrie wordt ‘in-house’ gegeven en dient om personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen beter toe te rusten met verdiepende kennis aangaande psychische, psychiatrische en psychogeriatrische aandoeningen in de ouderenzorg. Ook observatie- en gespreksvaardigheden en vaardigheden in de preventie van en/of omgang met gedragsproblemen komen aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed het verwerven danwel verdiepen van inzicht in en reflectie op het eigen functioneren / handelen van het personeel.

Het bijscholingstraject dat momenteel loopt is custom-made naar de wensen van de huidige opdrachtgever. Het beslaat 15 weken, waarbij er wekelijks bijeenkomsten zijn van 2,5 uur.

Thema’s

 • Ouder wordende mens
 • Cognitief functioneren
 • Dementie (o.a. vormen)
 • De wondere wereld van dementie (dementie, omgevingsfactoren en stress)
 • Delier, Depressie, Dementie
 • Anders denken, anders voelen, anders doen
 • Kernkwaliteiten
 • Schizofrenie: psychose, wanen, hallucinaties en probleemgedrag
 • Emotionele en Gedragsproblemen bij dementerende cliënten, zoals angst, achterdocht, boosheid en agressie, (seksuele) ontremming, weerstand, dwalen.
 • Introductie Protocol Probleemgedrag (observatie, registratie, interventie en evaluatie)
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Psychische problemen, zoals trauma, verlies en rouwverwerking.
 • Familie

Naast klinische lessen bestaat het bijscholingstraject ook uit sessie ten behoeve van inzicht in en reflectie op het eigen functioneren / handelen van het personeel.

Bij dit thema zal het voor deelnemers, met opdrachten, inzichtelijk worden gemaakt hoe hun eigen cognities (gedachten, verwachtingen, overtuigingen, vooroordelen, ed) hun eigen emoties en gedrag beïnvloeden. En hoe hun eigen emoties en gedrag op hun beurt weer van invloed zijn op het gedrag en het emotioneel welzijn van de cliënt. Inzicht in deze dynamiek draagt doorgaans bij tot een betere interactie met cliënten en collega’s en effectievere aanpak van probleemgedrag.

Wilt u uitgebreidere of specifiekere informatie neem dan gerust contact op met de psycholoog van Take Care via het tabblad contact.