Hart voor zwerfhonden

Een goede verzorging en bescherming van dieren is niet alleen in het belang van het welzijn van dieren, maar ook in het belang van de inwoners van Curaçao. De populatie zwerfhonden groeit. Zwerfhonden vormen een ernstige bedreiging voor een veilige verkeerssituatie en voor de volksgezondheid. Met de start van een educatieprogramma op basisscholen beoogt Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) het bewustzijn ten aanzien van dierenwelzijn te vergroten. Op 4 April was het ‘World Stray Day’ en naar aanleiding hiervan zocht Ñapa Siegmond van Lamoen van SDBC op.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_Int_20120407.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Werk in Uitvoering

De meeste mensen met een psychische aandoening willen en kunnen weer aan het werk, mits de condities gunstig zijn. ‘Individual Placement and Support’ (IPS) is een methode waarbij personen met een psychiatrische aandoening en/of verslavingsproblematiek worden ondersteund bij hun terugkeer in het arbeidsproces. Deelname aan het arbeidsproces is immers een belangrijke voorwaarde voor het bevorderen van kwaliteit van
leven en sociale integratie.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_Int_20111211.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Pensioen in zicht: Psychologie van pensionering

Warbil Ïll meer dan alleen maar koatwizming. Alh-.1. we
111′ meerial lliet bij atiletaan, diant werk n ernalijk diverse
doeleinden in 0!111 lev1111.. Werbn ia ~ 81111 vorm
Vll1l ~. UDgUianh.et veel tijd Vll11 ‘llW lanD. in bealag
IUMIIIIt 1111 u gadii%8Dde heel wat dapn per jaar lltruc:tuur en
81111 IIÏ!mllle dagbeatedîQc billdt. DaarDIUI8t lltelt uw werk
u in ataat om unlf te ontplooien en lOCiale contuten op te
doen. Vla uw warlt en coDep’s krijgt u tevena erkenning voor
uw kennia en prestatie a, waaraan u een deel van uw identi·
teit 11118ipnwurde ontleent.

[button link=”http://takecare.ahttp://takecare.cw/docs/NAPA_20120427.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Sosiedat Kurasoleño di Diabétiko: ‘Sol niet met diabetes’

Sosiedat Kurasoleño di Diabétiko (Sokudi) is een patiëntenvereniging. Aanvankelijk zette zij zich vooral in voor het welzijn van diabetespatiënten.
Door de jaren heen is de missie verbreed en is de vereniging zich ook gaan inzetten voor familieleden en mantelzorgers van diabetespatiënten
en voor mensen die behoren tot een risicogroep voor het ontwikkelen van diabetes mellitus (‘suikerziekte’). Tegenwoordig legt Sokudi zich ook
toe op het verstrekken van informatie over diabetes aan de bevolking in het algemeen. Een gesprek met Silvana Willems, voorzitter van Sokudi.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_Int_20120421.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Training in de praktijk

Restaurant Peppers in Landhuis Granbeeuw op de Cas Coraweg is een praktijkgerichte horecavakopleiding voor kansarmen van Curaçao; veelal jongeren en/of volwassenen die door omstandigheden hun (voor)opleiding hebben gestaakt en al lange tijd in een uitkeringssituatie zitten. Bij Peppers zien zij alsnog kans om een vakdiploma op mbo-niveau te behalen en een kleurrijker bestaan op te bouwen.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_Int_20120225.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Stichting Alzheimer Curaçao: Hulp bij een ingrijpend proces

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Stichting Alzheimer Curaçao draagt sinds maart 2000 bij aan het doorbreken van het taboe op de ziekte van Alzheimer door het verstrekken van informatie, advies en begeleiding aan personen die lijden aan dementie, hun familieleden en andere geïnteresseerden. Onlangs is Stichting Alzheimer toegelaten tot Alzheimer
Disease International (ADI). Om dit te vieren organiseert Stichting Alzheimer Curaçao op 21 juni een lezing in de Willemstad Ballroom van het Hilton Hotel.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20110618.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Uniek zwembad in Emmastad

Sinds 13 januari 2011 heeft de Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg (SGR-Groep) haar diensten- en voorzieningenaanbod uitgebreid met een therapeutisch zwembad aan de Prinsenlaan in Emmastad. Het zwembad is goed toegankelijk voor minder mobiele personen dankzij twee drempelloze hellingen en trappen met leuningen. Mensen die rolstoelafhankelijk of bedlegerig zijn, kunnen in en uit het water getild worden met de stoel- en brancardlift, die werkt op waterkracht. Het zwembad is nergens dieper dan 1.20 meter.

 

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20110604.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Aandacht voor ‘nos grandinan’

Longevity en Life Long Learning zijn twee concepten die wereldwijd terrein hebben gewonnen dankzij de inzet van de Verenigde Naties. Longevity staat voor gezond en vitaal ouder worden. Life Long Learning kan worden omschreven als de ontwikkeling van het menselijk potentieel door een
voortdurend en ondersteunend proces dat individuen stimuleert om te allen tijde gedurende hun leven kennis en vaardigheden te vergaren die op dat moment in hun leven van belang kunnen zijn en deze met vertrouwen, creativiteit en plezier aan te wenden.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_Int_20110409.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Interview Milangela Plate: ‘alle ouderen zijn uniek’

Ook op Curaçao staat de vergrijzing op de stoep. In de jaren vanaf 1997 tot 2020 verdubbelt het aantal ouderen en dat betekent dat ouderenzorg
een speerpunt moet zijn in de toekomstvisie van de overheid en alle instanties die met ouderen te maken hebben. In 2002 vond in Madrid de
Second World Assembly on Ageing plaats en dat resulteerde in een actieplan dat stelt dat iedereen in veilige omstandigheden en gerespecteerd
oud moet kunnen worden en als burger met gelijke rechten moet kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA-20101120-PAG10.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele interview[/button]