Pensioen in zicht: Psychologie van pensionering

Warbil Ïll meer dan alleen maar koatwizming. Alh-.1. we
111′ meerial lliet bij atiletaan, diant werk n ernalijk diverse
doeleinden in 0!111 lev1111.. Werbn ia ~ 81111 vorm
Vll1l ~. UDgUianh.et veel tijd Vll11 ‘llW lanD. in bealag
IUMIIIIt 1111 u gadii%8Dde heel wat dapn per jaar lltruc:tuur en
81111 IIÏ!mllle dagbeatedîQc billdt. DaarDIUI8t lltelt uw werk
u in ataat om unlf te ontplooien en lOCiale contuten op te
doen. Vla uw warlt en coDep’s krijgt u tevena erkenning voor
uw kennia en prestatie a, waaraan u een deel van uw identi·
teit 11118ipnwurde ontleent.

[button link=”http://takecare.ahttp://takecare.cw/docs/NAPA_20120427.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Geef een reactie