Referenties

Om u een indruk te geven van mijn achtergrond en expertise staan hier een aantal zaken vermeld waarmee ik mij in het verleden heb bezig gehouden. In verband met privacy gevoeligheid noem ik niet alle bedrijven waarmee ik heb samengewerkt bij naam.

Curaçao:

 • De psycholoog van Take Care was in 2013-2014 bestuurslid van Kas Hugenholtz.
 • De psycholoog van Take Care was in 2012-2013 lid van de Klankboordgroep van het SEI-project ‘Grandi ku Orguyo’ en lid van de Focusgroep ‘Ouderenspreekuur’ en zette zich in voor (beleid) ouderenzorg door deelname in de Adviescommissie van dit SEI-project ‘Grandi ku Orguyo’.**Het project Grandi ku Orguyo is in 2011 geïnitieerd voor de duur van twee jaar. Het project bestaat uit vier delen: onderzoek en inventarisatie van zorg voor ouderen, wetten over de zorg aan ouderen, onderzoek naar de mening van de ouderen zelf en formulering van beleid. Een beleid dat gericht zal zijn op het gezond en actief houden van ouderen zoals beschreven in het plan ‘active ageing’ van de World Health Organization (WHO).**
 • De psycholoog van Take Care is tevens lid geweest van de commissie ‘Plan Nationaal Dementie’ (2012) en Werkgroep Protocol Psychogeriatrie (2016).
 • Take Care trok in 2011-2012 de wijk in met Unidat di Bario Scharloo in een preventietraject ten behoeve van de ouderen van de wijken Scharloo en Fleur de Marie.
 • De psycholoog van Take Care verzorgt sinds 2010 tot op heden lezingen en workshop voor diverse instanties en gelegenheden.
 • De psycholoog van Take Care organiseerde in 2016 in samenwerking met NASKHO, Kas Hugenhotz en Birgen di Rosario een Congres Gerontologie en Geriatrie voor (para)medici en andere zorgverleners in de ouderenzorg. Daarnaast werd er een workshopweek georganiseerd voor ouderen en mantelzorgers.

Nederland:

 • Meegewerkt aan een groot herindicatieproject bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Onderzoeken en analyseren van bestaande zorgindicaties van cliënten en afgeven van nieuwe zorgindicaties op basis van nieuwe wettelijke kaders;
 • Behandelen en Begeleiden van werknemers in reïntegratietrajecten na uitval door Burn-out en andere psychische klachten;
 • Op de verschillende afdelingen voor ouderen van een GGZ instelling in Noord-Oost Brabant zorgdragen voor Behandelingen, Neuro Psychologisch Onderzoek.
 • Verpleeghuizen: Verpleeghuis personeel begeleiden bij het omgaan met dementerende cliënten, alsook tesonderzoek bij en begeleiding van verpleeghuisbewoners;
 • Bij een GGZ instelling in Midden-Brabant preventietrajecten (preventie van psychische klachten) in gang zetten voor de doelgroep ouderen. In dit kader projectaanvragen schrijven, onderzoek doen en opzetten van trainingen.

Aruba:

In opdracht van diverse gerenommeerde bedrijven en diverse instanties, zoals Bankwezen, Hotelwezen, Olieraffinaderij en Constructiebedrijven en overheids- instanties zoals, Belastingdienst, Brandweer, Militairen, Ziekenhuis:

 • Succesvolle trainingen/workshops opgezet en verzorgd;
 • Counseling bij psychische klachten;
 • Psyhologische Assessment verricht bij laag, midden en hoog kader, onder andere, ten behoeve van reorganisatie, loopbaanadvies en toelating tot interne opleidingen;
 • Werving en Selectie van laag, midden en hoog kader personeel voor diverse gerenommeerde bedrijven op Aruba;
 • In samenwerking met de Universiteit van Aruba de Arubaanse Beursalen middels een training ‘Assertiveness and Self Esteem’ voorbereiden op hun studietijd in een ander land en cultuur;
 • Psychologisch onderzoek verricht ten behoeve van Justitie.