Leerstijlen

U heeft net een nieuwe telefoon gekocht, voor het eerst een I-phone. Om hiermee om te leren gaan kunt u op verschillende manieren te werk gaan. Wat zou u als eerste doen? Gaat u drukken op alle knopjes en opties in het menu om zo erachter te komen wat uw telefoon allemaal kan? Of bent u iemand die eerst uitgebreid de handleiding gaat doornemen? Of kiest u ervoor om een vriend(in) te vragen of hij/zij u wil laten zien hoe de telefoon werkt?

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20130316.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Link text[/button]

Sociaal isolement

Wat maakt een mens gelukkig? Sommigen zweren bij roem en rijkdom. Voor de meeste mensen echter, zijn vrienden en familie de meest cruciale geluksfactoren. Het lijkt cliché maar daarom niet minder waar; mensen zijn sociale wezens en hebben dus anderen nodig.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20130302.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

De behoeftehiërarchie van Maslow

Volgens de Amerikaanse psycholoog Abraham H.Maslow (1908- 1970) is de  mens een individu dat op unieke wijze gemotiveerd is om te komen tot zelfverwerkelijking of zelfontplooiing. Om dit te bereiken moet een aantal belangrijke basale menselijke behoeften in enige mate bevredigd zijn.
Volgens Maslow betreft het behoeften die aangeboren zijn en die wij in principe dus allemaal in ons hebben.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20130109.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Introvert

De beroemde psycholoog Carl Jung beschreef in 1917 introversie als ‘een inwaartse stroom van psychische energie naar de diepte van de psyche’. Introversie wordt soms ten onrechte in verband gebracht met autisme of een psychische stoornis. Helaas, een hardnekkig misverstand. Bill Gates
(Microsoft) en Mark Zuckerberg (Facebook) zijn twee introverte persoonlijkheden die verantwoordelijk zijn voor grote financiële successen in de afgelopen jaren en hebben met hun werk de hele wereld veranderd.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20121208.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Schrijven en psyche

Denkt u eens terug aan de laatste keer dat u zich gefrustreerd, blij of verdrietig voelde en ga eens na wat u het liefst met deze emoties wilde doen of hebt gedaan. In geval u graag internet en/of over een smartphone beschikt is de kans groot dat u zegt dat u meteen via Ping of Facebook uw frustratie, verdriet of blijheid met uw vrienden hebt gedeeld. Anderen gaan een eind wandelen, praten met een huisgenoot of bellen een vriend(in), broer, zus of ouder.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20121124.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Levensboek

Het levensboek is een verzameling van verhalen, anekdotes, foto’s, tekeningen en persoonlijke documenten die gezamenlijk het levensverhaal van een persoon weergeven. Belangrijke gebeurtenissen in het verleden worden daarin afgewisseld met actuele en alledaagse gebeurtenissen en/of verwachtingen over jaren die nog komen.

[button link=”takecare.cw/docs/NAPA_20121110.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Welbevinden

Hoe voelt u zich in het algemeen over uzelf, uw leven en leefomstandigheden? Antwoordt u op alle drie de punten zonder twijfel ‘geweldig, kan niet beter!’ dan ervaar samenhangen.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20121013.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Dommer of slimmer door internet?

Wie kent ze niet, ‘Google’, ‘Wikipedia’, ‘Yahoo’ en de vele andere populaire zoekmachines: we benutten ze meer en meer als extern geheugen. Er zijn altijd sceptici die bang zijn voor de gevolgen en voorstanders die alleen voordelen zien. Onderzoekers van Colombia University, Universiteit van Wisconsin-Madison en Harvard University deden onderzoek naar het vermeend effect dat fenomenen als Google op ons geheugen hebben.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20120901.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Menopauze en psyche

U wappert zich een lamme arm met de waaier, maar het zweet blijft u uitbreken.Zelfs ‘s nachts wordt u tegenwoordig badend in het zweet wakker. En dan niet te vergeten dat geweldig slechte humeur dat u soms kan overvallen. U denkt bij uzelf dat het vast door de hitte komt of doordat u de laatste tijd zo slecht slaapt. Bent u een vrouw van middelbare leeftijd, tussen 45 en 55 jaar, dan kan het weleens zijn dat u te maken heeft met symptomen van (peri) menopauze.

[button link=”takecare.cw/docs/NAPA_20120804.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Body Integrity Identity Disorder

Wellicht vindt u het moeilijk voor te stellen, dat iemand met een gezonde arm of een gezond been, dit deel van zijn lichaam zou willen laten amputeren. Toch is dit voor sommige mensen een diepgeworteld verlangen, waar ze niet voor uit durven te komen en wat maakt dat ze dagelijks een enorme innerlijke strijd met zichzelf leveren. Deze mensen hebben BIID oftewel Body Integrity Identity Disorder.

[button link=”takecare.cw/docs/NAPA_20120616.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]