De behoeftehiërarchie van Maslow

Volgens de Amerikaanse psycholoog Abraham H.Maslow (1908- 1970) is de  mens een individu dat op unieke wijze gemotiveerd is om te komen tot zelfverwerkelijking of zelfontplooiing. Om dit te bereiken moet een aantal belangrijke basale menselijke behoeften in enige mate bevredigd zijn.
Volgens Maslow betreft het behoeften die aangeboren zijn en die wij in principe dus allemaal in ons hebben.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20130109.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Geef een reactie