Pensioen in zicht: Psychologie van pensionering

Warbil Ïll meer dan alleen maar koatwizming. Alh-.1. we
111′ meerial lliet bij atiletaan, diant werk n ernalijk diverse
doeleinden in 0!111 lev1111.. Werbn ia ~ 81111 vorm
Vll1l ~. UDgUianh.et veel tijd Vll11 ‘llW lanD. in bealag
IUMIIIIt 1111 u gadii%8Dde heel wat dapn per jaar lltruc:tuur en
81111 IIÏ!mllle dagbeatedîQc billdt. DaarDIUI8t lltelt uw werk
u in ataat om unlf te ontplooien en lOCiale contuten op te
doen. Vla uw warlt en coDep’s krijgt u tevena erkenning voor
uw kennia en prestatie a, waaraan u een deel van uw identi·
teit 11118ipnwurde ontleent.

[button link=”http://takecare.ahttp://takecare.cw/docs/NAPA_20120427.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Psychische mishandeling (Deel 2)

In de vorige rubriek van ‘Mens & Psyche’ werd het onderwerp psychische mishandeling besproken. Duidelijk is dat psychisch geweld verder gaat dan een gewone ruzie, zoals die in iedere relatie kan voorkomen. Psychische mishandeling is een ernstige vorm van mishandeling. Deze vorm
van huiselijk geweld kan vaak jarenlang voortduren, omdat slachtoffers zichzelf niet altijd serieus nemen; zij hebben vaak de neiging de oorzaak bij zichzelf te zoeken en zich steeds meer te schikken naar de wil van hun partner.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20120324.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Psychische mishandeling (Deel 1)

Er is tegenwoordig veel aandacht voor huiselijk geweld: mishandeling binnen het gezin of in een relatie. Bij huiselijk geweld denken velen
van ons in eerste instantie aan fysiek geweld, zoals het schoppen en slaan van een ander. Geweld kan echter ook gaan over psychische mishandeling, ook wel emotionele, mentale of geestelijke mishandeling genoemd.

[button link=”takecare.cw/docs/NAPA_20120310.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Verveling

Spanning en onrust relateren we meestal aan een overdaad aan prikkels: we hebben te veel te doen, maken te veel in
korte tijd mee, vinden een voorval te pijnlijk of een nare situatie duurt ons te lang. De daarbij ervaren spanning en
onrust benoemen we dan als stress. Maar spanning en onrust kunnen zich ook aandienen wanneer we juist te weinig
doen hebben of gedurende lange tijd telkens hetzelfde blijven doen en dan noemen we het… verveling.

 

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20120225.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Trichotillomanie

Er zijn veel mensen die wel eens aan hun haar plukken, erop bijten of wanneer ze gespannen zijn haren uittrekken. Als het haartrekken je dagelijks bezighoudt, onbedwingbaar wordt en gepaard gaat met voldoening en opluchting achteraf, dan spreek je van trichotillomanie. Een vrij onbekende stoornis waarvan mensen soms niet weten dat ze dit hebben, of dat er een woord voor is.

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20120211.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Uitstelgedrag

Uitstelgedrag, ook wel procrastineren genoemd, is het uitstellen van belangrijke zaken en daarvoor in de plaats tijd besteden aan dingen die u prettiger, leuker of minder lastig vindt.

 

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20111105.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Slaap

U staat er wellicht niet bij stil, maar u bent gedurende ongeveer 30 procent van uw leven aan het slapen. Slaap is zo’n normale bezigheid dat we er pas over na gaan denken als we er problemen mee hebben.

[button link=”takecare.cw/docs/NAPA_20110924.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]

Rouwverwerking

Rouw is een normale en natuurlijke reactie op een betekenisvol verlies. Het eerste waar we bij rouw aan denken, is waarschijnlijk het verlies van een dierbaar persoon/huisdier door overlijden. De dood is echter niet de enige aanleiding voor of
oorzaak van rouw. Elk verlies kan een rouwreactie veroorzaken.

 

[button link=”http://takecare.cw/docs/NAPA_20110326.pdf” color=”silver” newwindow=”yes”] Lees hier het hele artikel[/button]